Individual English: What do you think?

Englannin opinnoissa aletaan olla kevään osalta loppusuoralla, ja suuri osa oppilaistani on nyt vastannut palautekyselyyn. Tässä kirjoituksessa kerron tuon kyselyn tuloksista ja suunnitelmistani jatkon suhteen.

Käytin monia samoja kysymyksiä kuin Jukka Kalliolehto omassa palautekyselyssään (kiitos lainasta!), mutta tein muutamia muutoksia. Kysely on toteutettu nimettömästi Google Formsilla ja sisälsi seuraavat kysymykset:

 • Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle?
  • Ei sovi.
  • Sopii melko hyvin.
  • Sopii hyvin.
  • Sopii oikein hyvin.
 • Perustele edellisen kohdan vastauksesi.
 • Mitä hyvää yksilöllisessä oppimisessa on?
 • Mitä huonoa yksilöllisessä oppimisessa on?
 • Haluatko jatkossakin oppia omaa tahtia?
  • Kyllä
  • Ei
 • Perustele edellisen kohdan vastauksesi.
 • Haluaisitko, että opettaja luennoisi enemmän ja kaikki oppilaat tekisivät samat tehtävät samassa tahdissa?
  • Kyllä
  • Ei
 • Perustele edellisen kohdan vastauksesi.
 • Katsoitko opetusvideoita Classroomista?
  • Kyllä, kaikki.
  • Kyllä, osan.
  • En yhtään
 • Jos katsoit, oliko niistä hyötyä? Miksi oli tai ei ollut? Miten parantaisit niitä? Tai jos et katsonut, miksi?
 • Mielestäni olisi hyvä jos…
  •  …kuuntelutehtäviä voisi tehdä omaan tahtiin.
  • …suullisia tehtäviä voisi myös tehdä omaan tahtiin.
  • …suullisia tehtäviä voisi nauhoittaa ja kuunnella itse.
  • …suullisia tehtäviä nauhoitettaisiin ja palautettaisiin opettajalle.
  • …kuuntelua harjoiteltaisiin yhdessä.
  • …ääntämistä harjoiteltaisiin yhdessä toistaen.
  • …ääntämisharjoitukset voisi nauhoittaa itse ja kuunnella.
  • …suullista kielenkäyttöä harjoiteltaisiin enemmän.
  • …suullista kielenkäyttöä harjoiteltaisiin vähemmän.
 • Miksi valitsit juuri ylläolevat kohdat? Haluatko sanoa jotain muuta ääntämiseen, kuunteluun tai suulliseen kielitaitoon liittyen?
 • Testit…
  • …olisi mukava tehdä netissä ja saada heti palaute vastausten oikeellisuudesta.
  • …olisi mukava tehdä jatkossakin paperilla ja tarkistaa kuten tähänkin asti.
  • …ovat olleet liian helppoja.
  • …ovat olleet liian vaikeita.
 • Perustele edellisen kohdan valintasi.
 • Minkä arvosanan antaisit yksilöllisen oppimisen idealle?
 • Haluatko kertoa vielä mielipiteesi jostain muusta asiasta? Sana on vapaa!

Vastauksista kävi hyvin selvästi ilmi, että paitsi opettaja, myös oppilaat nauttivat tästä opiskelutavasta. Kyselyyn vastasi 63 oppilasta. Avoimiin kysymyksiin on tullut pitkä lista vastauksia, ja siksi olen alla olevaan koontiin tiivistänyt avoimien kysymysten viestin oppilaiden vastausten perusteella.

Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle?

Ei sovi 5 7.9 %
Sopii melko hyvin 10 15.9 %
Sopii hyvin 22 34.9 %
Sopii oikein hyvin 26 41.3 %

Perustele edellisen kohdan vastauksesi.

Useimpien mielestä on mukava edetä omaan tahtiin. Toisten mielestä se on hyvä, kun ei tarvitse odotella hitaampia, ja toisista on helpottavaa, kun ei tarvitse kiirehtiä. Ongelmiksi nostetaan se, että tulee helpommin laiskoteltua ja mentyä siitä missä aita on matalin. Hyvä puoli on myös mahdollisuus sovittaa opiskelua muitten aineitten lomaan, eli ei ole pakko lukea enkkua kovasti silloin, kun toisen aineen koe lähestyy.

Mitä hyvää yksilöllisessä oppimisessa on?

Oppiminen tuntuu rennommalta, ei tarvitse kiirehtiä eikä odotella muita. Todettiin myös, että asiat oppii paremmin, kun saa niitä rauhassa omassa tahdissa harjoitella.

Mitä huonoa yksilöllisessä oppimisessa on?

Monet kirjoittivat: ”ei mitään”. Toisaalta huonoksi asiaksi koettiin, että ei saa aikaiseksi ja vain ”siirtää testejä eteenpäin”. Pari oppilasta epäili, tuleeko asiat opittua jos opettaja ei selitä.

Haluatko jatkossakin oppia omaan tahtiin?

Kyllä 54 85.7 %
Ei 9 14.3 %

Perustele edellisen kohdan vastauksesi.

Yksi vastaaja toivoi, että saisi taas kuunnella opettajaa edessä, muut kirjoittivat omaan tahtiin oppimisen olevan ”kivaa” ja ”helpompaa”. Todettiin myös, että ”se on paras mahdollinen oppityyli tähän asti” ja että ”siinä on enemmän hyviä- kuin haittapuolia”.

Haluaisitko, että opettaja luennoisi enemmän ja kaikki tekisivät tehtäviä samaan tahtiin?

Kyllä 15 23.8 %
Ei 48 76.2 %

Perustele edellisen kohdan vastauksesi.

Tässä kohtaa kaivattiin joidenkin kielioppiasioiden luennoimista, mutta ei osattu niitä nimetä. Joku epäili, että asioita jää oppimatta, jos opettaja ei kerro kaikkea. Taas kerran todettiin, että on hyvä ettei tarvitse kuunnella tuttuja juttuja ja odotella muita. Eräs vastaaja kirjoitti: ”En koska silloin en välttämättä ehtisi oppia kaikkea, jos vain saan neuvoa silloin kun tarvitsen kaikki on hyvin :)”
Suunnitellessani ensi vuotta pidän mielessä idean opetustuokioiden tarjoamisesta niitä kaipaaville pienille porukoille, mutta varmastikaan entisen kaltaiseen luennointiin en palaa.

Katsoitko opetusvideoita Classroomista?

Kyllä, kaikki. 9 14.3 %
Kyllä, osan. 26 41.3 %
En yhtään. 28 44.4 %

Jos katsoit, oliko niistä hyötyä? Miksi oli tai ei ollut? Miten parantaisit niitä? Tai jos et katsonut, miksi?

Osa ei katsonut, koska ei uskonut niiden hyödyttävän itseään, toisilla taas oli ongelmia Classroomin käytön kanssa ja joidenkin mielestä videot olivat tylsiä. Toisaalta: ”Oli koska kun ei ollut opettajaa joka näytti taululla mikä tarkoitti mitäkin se toimi korvikkeena”. Erään oppilaan mielestä videot etenivät liian nopeasti, eli olisi pitänyt opiskella asia ensin kirjasta, että pysyisi perässä. Toisen mielestä taas videoista ei ollut hyötyä, koska niissä kerrottiin vain samat asiat kuin kirjassakin. Toivottiin myös, että videoilla käytettäisiin englantia enemmän. Mielestäni seuraavat vastaukset tiivistävät sen, mihin videoilla pyrin: ”Katsoin yhden ja en muuten tarvinnut katsoa, koska osasin asiat valmiiksi.” & ”En vielä ole tarvinnut niitä, mutta jos en ymmärrä jotain, aion kyllä katsoa niitä.”
Videoiden tekemistä varmastikin jatkan ja luulen niiden katsomisen myös yleistyvän kun oppilaat tottuvat laitteiden käyttöön. Toisaalta aion myös lisätä tuota englannin kielen määrää ja mahdollisesti tehdä ainakin osasta aiheita kaksi eri videota, yhden suomeksi ja toisen englanniksi. Nykyisillä videoilla olen selittänyt Uniteihin liittyviä kielioppiasioita, mutta jatkossa pyrin tekemään niistä vielä vähemmän oppikirjaan liittyviä ja pilkkomaan niitä vielä selkeämpiin ja samalla lyhyempiin palasiin.

Mielestäni olisi hyvä jos, ….

…kuuntelutehtäviä voisi tehdä omaan tahtiin kuulokkeilla kuunnellen. 20 35.7 %
…suullisia tehtäviä voisi myös tehdä omaan tahtiin. 25 44.6 %
….suullisia tehtäviä voisi nauhoittaa ja kuunnella itse. 8 14.3 %
…suullisia tehtäviä nauhoitettaisiin ja palautettaisiin opettajalle. 7 12.5 %
…kuuntelua harjoiteltaisiin yhdessä. 25 44.6 %
…ääntämistä harjoiteltaisiin yhdessä toistaen. 17 30.4 %
…ääntämisharjoitukset voisi nauhoittaa ja itse kuunnella. 11 19.6 %
…suullista kielenkäyttöä harjoiteltaisiin enemmän. 31 55.4 %
…suullista kielenkäyttöä harjoiteltaisiin vähemmän. 7 12.5 %

Miksi valitsit juuri yllä olevat kohdat? Haluatko sanoa jotain muuta kuunteluun, ääntämiseen tai suulliseen kielitaitoon liittyen?

Halutaan lausua yhteen ääneen, ettei tulisi paineita. Enimmäkseen suullista kielitaitoa halutaan harjoitella enemmän, tosin muutamat sitä pelkäävät. Useimmat toivovat, että sekä kuuntelua, että suullista saisi tehdä omaan tahtiin.
Kuunteluiden itsenäisen harjoittelun esteenä on ollut tiedostomuoto. Eli kunhan saisin kirjan cd:n tiedostot iPadeilla tai kännyköillä kuunneltavaan muotoon, niin annan myös kuuntelut itsenäisesti tehtäviksi. Suullisen harjoittelun osalta mietityttää parien löytyminen ja toisaalta se, jääkö laiskemmilta tämä harjoittelu sitten kokonaan pois. Selvää on, että oppilaat eivät haluaisi puheitaan palauttaa opettajalle, mutta jotenkin mielestäni tehtävien tekeminen pitäisi varmistaa.

Testit…

…olisi mukava tehdä netissä ja saada heti palaute vastauksien oikeellisuudesta. 29 48.3 %
…olisi mukava tehdä jatkossakin paperilla ja tarkistaa kuten tähän asti. 32 53.3 %
…ovat olleet liian helppoja. 7 11.7 %
…ovat olleet liian vaikeita. 6 10 %

Perustele edellisen kohdan valintasi.

Olin alunperin pitänyt seuraavana tavoitteenani testien muuttamista sähköiseen muotoon, mutta näiden vastausten perusteella olen päättänyt hylätä tuon ajatuksen ja ryhtyä siihen vasta kun muut asiat oppimispolkujen suunnittelussa ovat kunnossa. Vastauksissa korostui se, että paperilla tekeminen on selkeämpää, ei tarvitse pelätä yhteyden tai laitteiden temppuilua ja että päätteillä tekeminen kyllästyttää. Joku kaipasi toki tietokoneen antamaa helppoa arvostelua, mutta toisaalta muutamat pitivät juurikin tuosta itse tarkistamisesta.

Minkä arvosanan antaisit yksilöllisen oppimisen idealle?

4 0 0 %
5 0 0 %
6 2 3.2 %
7 8 12.7 %
8 17 27 %
9 26 41.3 %
10 10 15.9 %

Haluatko vielä kertoa mielipiteesi jostain muusta asiasta? Sana on vapaa!

Tähän ei tullut aiheeseen liittyviä vastauksia lainkaan.

 

Tämän kyselyn pohjalta jatkan turvallisin mielin yksilöllisen oppimisen suunnittelua. Tavoitteenani olisi rakentaa oppimispolkuja, joita seuraamalla oppilaat tietävät, mikä arvosana on tulossa ja mitä pitäisi tehdä, jos haluaa saada paremman arvosanan. Toisin sanottuna määritän, mikä on kaikkien tehtävä minimi, jolloin arvosana voisi olla esimerkiksi seitsemän. Tähän joitakin juttuja lisäämällä pääsee kasiin ja vielä enemmän itse tekemällä sitten kiitettäviin arvosanoihin. Samalla toivottavasti itse oppisisältö irtoaa oppikirjasta, joka tarjoaa vain lähteen opinnoille – ei enää niin, että kirja määrittää mitä opiskellaan.

Tavoitteena on myös lisätä oppilaiden valinnan mahdollisuutta sekä työtapojen että sisältöjen suhteen. Edistyneiden oppilaiden kohdalla tämä on melko helppoa, mutta miten se mahdollistetaan kielen kanssa kamppaileville, vaatii enemmän pohdintaa. Lisäksi suunnittelen sisällyttäväni lukuvuoteen yksilöllisen opiskelun lisäksi ryhmissä tehtäviä projektijaksoja ainakin yhden kutakin lukuvuotta kohden.

Tänä keväänä pidin seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisille loppukokeen koko vuoden kielioppiasioista. Kokeessa sai olla mukana itsekirjoitettu lunttilappu ja mielestäni tuon lunttilapun kirjoittaminen sai oppilaat ymmärtämään kielioppia ja kieltä entistä paremmin kokonaisuutena. Voi siis olla, että vaikka kokeista pääasiassa luovunkin, pidän silti tuon loppukokeen vielä ohjelmassa.

Kesäloman alussa olen lähdössä Mikkeliin Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus -kesäpäiville ja toivon mukaan tuon tapahtuman ja kesäloma-auringon inspiroimana saan syksyksi valmiiksi yksilölliset polut kaikille luokka-asteille. Ranskaakin pääsen näillä näkymin syksyllä opettamaan, aika näyttää miten yksilöllisesti siellä edetään.

Aurinkoista lomaa kaikille lukijoille!